Konektor pro zákazníka PERI, spol. s.r.o.

Firma rubinion s.r.o. hned zpočátku svého působení na nabytém českém trhu SAP vývoje a konzultací nelenila a získala zákazníka se světovým věhlasem- korporátní společnost PERI, spol. s.r.o., která je největším výrobcem, prodejcem a pronajímatelem systémů bednění a lešení na světě. Pro firmu PERI, spol. s.r.o. jsme realizovali propojení systému SAP se systémem ověřující bonitu a solventnost jakéhokoliv podnikatelského subjektu v ČR- systémem OCTOPUS.

peri