SAP modul kontrolního hlášení k DPH

Naše pohotová reakce na novou zákonnou povinnost podávání tzv. kontrolního hlášení od 1.1.2016 přinesla žádanou novinku, a to speciální SAP modul kontrolního hlášení k DPH, který automaticky zpracuje potřebná data a následně je zašle do portálu ministerstva financí.

„S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.“ (finanční správa)

Základní atributy standardního řešení v SAP

Základní vlastnosti standardního řešení můžeme shrnout do následujících bodů:

 • Pro odvození data uskutečnění zdanitelného plnění je možné použít právě jedno z následujících polí:
  • Datum účtování (technický název pole BUDAT)
  • Datum dokladu (BLDAT)
  • Datum daňového hlášení (VATDATE)

Pozn. + naše řešení umožňuje využití různých datumů pro výběr dat do „Kontrolního hlášení DPH“.

 • Pro odvození evidenčního čísla dokladu se používá pole „Reference“ (XBLNR)

Pozn. + naše řešení umožňuje využití jiných polí dokladu pro odvození evidenčního čísla dokladu např. text dokladu (SGTXT)

 • Rozdělení položek do jednotlivých oddílů je možné na základě následujících kritérií
  • Znak daně
  • Daňová operace
  • Druh dokladu
  • Má dáti / Dal
  • Účtovací klíč
 • Odvození kódu předmětu plnění je možné na základě čísla materiálu nebo na základě znaku daně, tyto možnosti lze kombinovat.
 • Zvláštní režim (§89, §90), Krácený nárok a Pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení (§44) musí být rozlišeny samostatným znakem daně
 • Výstup dokladů je proveden na základě dokladů v systému

 

Zákaznická rozšíření report

Pokud standardní logika neodpovídá Vašim požadavkům na report, je možné postupovat dvěma způsoby:

 • Úprava účetních procesů tak, aby byly plně kompatibilní s reportem
 • Úprava logiky načítání dat do reportu, případně další úpravy zajišťující správnost dat v XML výstupu

 

Výstup “Kontrolního hlášení DPH”

Výsledkem reportu je XML soubor, který využit při komunikaci s příslušným finančním úřadem.

Soubor XML je využit k “Elektronickému podání pro finanční správu”.