SAP modul pro elektronickou evidenci tržeb

V návaznosti na SAP modul kontrolního hlášení k DPH opět rychle reagujeme na změny v legislativě a přinášíme řešení v prostředí SAP i pro elektronickou evidenci tržeb!

V dubnu 2016 nabyl platnosti zákon o evidenci tržeb, který stanovuje povinnost elektronicky evidovat tržby pro některé podnikatele již od 1. prosince minulého roku.

Naše společnost pečlivě monitoruje vývoj kolem EET a již od května 2016, kdy Ministerstvo financí zveřejnilo technickou dokumentaci pro zasílání evidovaných tržeb, pracujeme na vytvoření optimálního řešení v prostředí SAP. Výsledkem je SAP modul pro EET, který umožňuje komunikaci s portálem EPO Finanční správy.

 • EET – ověření správnosti dat
 • EET – vytvoření kódů BKP a PKP
 • EET – vytvoření podepsaného SOAP
 • EET – odeslání dat na server EET
 • EET – opakované odeslání účtenek na server EET

Jak probíhá spolupráce?

 • Nezávazná poptávka
 • Konzultace ZDARMA s naším SAP konzultantem
 • Nabídka našeho řešení
 • Implementace modulu EET v prostředí systému SAP zákazníka, nastavení a testování
 • Předání funkčního řešení EET v prostředí systému SAP zákazníka

Nezávazná poptávka

Co je elektronická evidence tržeb?

EET spočívá v důsledné evidenci každé platby, při které zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Cílem elektronické evidence tržeb je ověření, že každá tržba byla obchodníkem řádně zaevidována a nedochází tak k daňovým únikům.

Detailní informace k EET zveřejňuje Finanční správa na webu www.etrzby.cz

Jak funguje elektronická evidence tržeb?

Obchodník při každé transakci zašle finanční správě datovou zprávu ve formátu XML. Finanční správa eviduje všechny přijaté informace a obratem (max. 2 sec) zasílá obchodníkovi potvrzení o přijetí datové zprávy doplněné o unikátní kód. Tento  kód musí obchodník vytisknout na účtence, kterou pak předá zákazníkovi. Zákazník pak může správné zdanění tržby ověřit přes webovou aplikaci Finanční správy.

Koho se týká elektronická evidence tržeb?

 • 1. fáze od 1. prosince 2016 – Ubytovací a stravovací služby
 • 2. fáze od 1. března 2017 – Maloobchod a velkoobchod
 • 3. fáze od 1. března 2018 – Ostatní činnosti vyjma činností ve 4. fázi (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
 • 4. fáze od 1. června 2018 – Řemesla a výrobní činnosti

Režimy elektronické evidence tržeb

 • Běžný režim (online)
 • Zjednodušený režim (offline)
 • Režim při výpadku spojení