Zabydleli jsme se v Jihočeské vědeckotechnickém parku

zabydlelijsmese

Jsme zabydleni v moderní budově Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích.
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. byl založen v roce 2008 Jihočeským krajem. Činnost JVTP se zabývá podporou intenzity, kvality a šíření inovací a transferem technologií do hospodářské praxe regionu. Společně s námi tuto 3097 m2 velkou budovu mohou využívat také vědecké týmy s aplikačně vývojovým technickým řešením, podnikatelé s vazbou na výzkumné organizace a další technologické inovativní společnosti.